Doelgroepen

Iedereen vrijwilliger is er voor iedereen die nood heeft aan extra ondersteuning bij de zoektocht naar en bij de opstart van geschikt vrijwilligerswerk.

 

Contacteer ons

Wie willen we bereiken?

 

Mensen met een kwetsbare achtergrond worden vaak doorverwezen vanuit een begeleidende dienst zoals VDAB, GTB, geestelijke gezondheidszorg, organisaties voor mensen met een beperking, huisartsen, justitie,…

 

Om in aanmerking te komen voor vrijwilligerswerk via onze dienst moet de kandidaat:

 

- Zelf vragende partij zijn,

- Vrijwilligerswerk willen doen binnen grootstad Antwerpen,

- Ouder zijn dan 16 jaar,

- Voldoende Nederlands kennen voor een basisgesprek (minimum niveau 1.2.)

- Stabiel genoeg zijn wat betreft problematiek of andere randfactoren  voor het nodige engagement op te nemen,

- Bij een verslavingsproblematiek: 6 maanden vrij zijn van verslavende middelen,

- Zelfstandig afspraken nakomen, instructies ontvangen en uitvoeren, moeilijkheden signaleren, …

- Bereid zijn zich minstens 6 maanden te engageren voor een organisatie.

 

Hier enkele voorbeelden van mensen die de weg naar ons hebben gevonden en die bij ons een traject zijn aangegaan.

 

Burn-out

Carla is 38 jaar en is via de permanentie van Servicepunt Vrijwilligers bij de vrijwilligerscoaches terecht gekomen. Carla heeft jaren gewerkt in een informaticabedrijf maar door de aanhoudende stress en tijdsdruk kreeg zij te kampen met een burn-out. Na een 2-tal jaar thuis te zijn, voelde ze zich terug klaar om te gaan werken. Omdat de stap te groot was naar een betaalde tewerkstelling besloot ze om eerst rustig aan te starten met vrijwilligerswerk om zo haar tijdsinvestering langzaam aan te kunnen opbouwen. Carla voelde zich het meest comfortabel bij enige ondersteuning om samen met iemand de eerste stappen terug te kunnen zetten.

Carla werkt ondertussen al een tijdje in een cultureel centrum waar zij multi inzetbaar is. Zij voelt dat zij terug de energie krijgt die zij vroeger had.

 

Verslavingsproblematiek

Jan van 46 jaar werd aangemeld bij de vrijwilligerscoaches via Vagga. Jan geniet op het moment van een mutualiteitsuitkering. Jan ervaart verschillende drempels die hem weerhouden van op eigen kracht vrijwilligerswerk te beginnen.  Hij heeft last van fysieke klachten die zich vooral uiten in de rug en knieën. Daarnaast werd Jan ook opgenomen vanwege een alcoholverslaving waardoor hij klaagt van vergeetachtigheid.

Hiervoor is hij in behandeling en krijgt hij de nodige medicatie en opvolging vanuit Vagga. Voor Vagga is het belangrijk dat Jan terug meer structuur in de week heeft en meer onder de mensen moet komen vanwege zijn depressie. Daarnaast is het ook belangrijk om hem wat meer ondersteuning te geven omdat hij het soms moeilijk heeft om zaken vol te houden als hij zich niet goed voelt. Jan zoekt vrijwilligerswerk waar hij buiten kan werken en waar geen tijdsdruk is.

 

 

NAH ( niet aangeboren hersenletsel)

Ilse is 33 jaar en werd aangemeld via de Stapsteen. Ilse heeft NAH en een visuele beperking. Ze wil graag nuttig bezig zijn en structuur hebben in haar dagelijkse leven. Voor Ilse is structuur, een vast takenpakket en een vaste aanspreekpersoon belangrijk. Ze is uiteindelijk gestart bij de stadsboerderij in Wilrijk en helpt bij het voeden van de dieren op de boerderij. Ilse is ondertussen meer dan 6 maanden actief als vrijwilliger.

 

Fysieke beperking: fybriomyalgie/cvs

Ellen is 30 jaar en zit al gedurende lange tijd thuis. Ze werd aangemeld via GTB en wil via vrijwilligerswerk op een veilige en laagdrempelige manier terug de stap zetten richting arbeid. Ellen kan moeilijk haar eigen fysieke grenzen aangeven, kan zich moeilijk verplaatsen  waardoor alles bereikbaar moet zijn met het openbaar vervoer. Ellen is een creatief persoon en helpt bij de activiteiten in woonzorgcentrum De Linde. Ze is gestart met 3 u per week en heeft het vrijwilligerswerk geleidelijk aan opgebouwd. Ellen is ondertussen al bijna 3 jaar vrijwilliger bij de Linde en heeft ze het vrijwilligerswerk opgebouwd tot 4 namiddagen per week.