Interview

Wat zeggen deze organisaties over hun samenwerking? Welke tips geven ze mee?

Contacteer ons

Interview Hafidaa D., vrijwilligersverantwoordelijke Buurthuis Dinamo

 

Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor de buurtwerken en projecten van Samenlevingsopbouw.  Ook mensen in maatschappelijk kwetsbare posities kunnen zo iets doen met hun talenten. Maar vrijwilligerswerk daagt ook uit om bij te leren en nieuwe talenten te ontdekken. Door samen te praten en te werken krijgen mensen (opnieuw of meer) greep op hun leven en hun omgeving. Je leert er veel dingen bij: over jezelf, over anderen, over organiseren, over samenwerken, over andere organisaties maar ook over hoe de samenleving georganiseerd is.

 

We zorgen in de buurtwerken voor een warm onthaal. Wie bij ons over de vloer komt wordt direct aangesproken. We luisteren naar mensen hun vragen en begeleiden hen. In een buurtwerk krijg je de kans en ruimte om jezelf te ontplooien, je talenten te ontdekken en te experimenteren.

 

 Het is dan ook fijn dat het Servicepunt Vrijwilligers ons in contact brengt met nieuwe mensen. De doorverwijzing gebeurt op maat van de kandidaat-vrijwilliger en de taken die bij ons mogelijk zijn. Toch is het soms zoeken wie, wat kan doen binnen de beschikbare taken. Dit gebeurt in samenspraak met de begeleiding van het Servicepunt Vrijwilligers, de vrijwilliger zelf en een opbouwwerker van Samenlevingsopbouw.

 

Tips en advies

  • Stel jouw non-profit organisatie open voor vrijwilligers in maatschappelijk kwetsbare posities. Maar blijf ook aandacht hebben voor vrijwilligers die het minder moeilijk hebben. Ze kunnen veel voor elkaar betekenen. Heb je al aan duo’s gedacht?
  • Denk na over hoe je vrijwilligerstaken kan opsplitsen in beperktere deeltaken zodat ze haalbaar zijn voor iemand die het moeilijk heeft.
  • Als je merkt dat iemand in een kwetsbare positie stoot op weerstand in je organisatie, maak het dan onmiddellijk bespreekbaar. Maak afspraken met de andere vrijwilligers en beroepskrachten. Het kan een belangrijke leerschool zijn voor jullie als organisatie en groep.
  • Je levert zo een bijdrage aan een inclusieve solidaire samenleving.
  • Je brengt ervaringsdeskundigheid binnen in je organisatie.
  • Deze vrijwilligers kunnen een brugfunctie hebben tussen je klanten en beroepskrachten.
  • Als je goed naar hen luistert geven ze je een nieuwe kijk op je huidige praktijk.

http://www.iedereenvrijwilliger.be/images/dinamo2.jpg?crc=430655292