Opzet campagne

Het kabinet van de Stad Antwerpen werkt samen met Delhaize om ieder jaar een goed doel te ondersteunen.

De 'Cuvée van Antwerpen'

 

Het kabinet van de Stad Antwerpen werkt samen met Delhaize om ieder jaar een goed doel te ondersteunen. De Stad zoekt een goed doel en Delhaize zet een actie op. Het Werkbureau Pegode VZW diende een voorstel tot campagne in bij het kabinet. Deze campagne werd het goede doel voor Delhaize in 2015.

Delhaize verkocht witte en rode wijn ‘Cuvée van Antwerpen’.  Per verkochte fles ging er €1 naar de campagne. Op 22 december 2016 werd ons een cheque t.w.v. €25.150 geschonken in het bijzijn van Fons Duchateau (Schepen van Antwerpen), Denis Knoops (CEO van Delhaize) en  Bart De Wever (burgemeester).

 

"Dankzij de steun van Delhaize zal Pegode des te meer personen kunnen aanmoedigen om de stap te zetten naar vrijwilligerswerk als vorm van zinvolle dagbesteding. De ontwikkeling van een nieuwe website is in de eerste plaats gericht op het informeren van vrijwilligersorganisaties. Daarnaast biedt de site ook een actieve ondersteuning door verschillende instrumenten bij het optimaliseren van hun vrijwilligerswerking zodat deze vrijwilligers ook op een vlotte manier hun intrede kunnen doen," vertelt Wim De Prycker, coördinator van vzw Pegode.

 

“Een mooi staaltje van corporate responsibility”, stelt schepen Duchateau, “Als bedrijven mee aan de kar trekken, wordt de vracht een stuk lichter. Dit soort initiatieven verdient een pluim. Of hoe een goed glas wijn, ook nog eens bijdraagt aan het algemeen belang. Ik sla alvast een voorraadje in voor de komende feesten. Een goede wijn moet een goed verhaal hebben en dit is een prachtverhaal.”

 

“Bij acties als Cuvée komt het enthousiaste karakter van maatschappelijke betrokkenheid van de Antwerpenaars duidelijk naar boven,” vult burgemeester Bart De Wever aan. “Dat is onontbeerlijk om samen verder te bouwen aan deze stad van verandering en een hechter sociaal weefsel. Pegode is in Antwerpen en de stadsrand een onmisbare schakel in de ketting die mensen met elkaar verbindt en de samenleving sterker maakt. Ik wens alle vrijwilligers dan ook van harte te bedanken.”