Succesverhalen

Maak kennis met enkele van onze vrijwiiligers en ontdek wat hun job als vrijwilliger voor hen betekend.

Contacteer ons

Onze vrijwilligers aan het werk

 

We volgen een viertal vrijwilligers tijdens hun dagelijkse taak.

 

Vrijwilliger Wendy

 

Wendy is 42 jaar en werd bij onze dienst aangemeld vanuit gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding. We vonden geschikt vrijwilligerswerk in Dienstencentrum Silsburg. Daar is zij op 22/02/2017 gestart en staat zij samen met haar duo vrijwilliger Serge, achter de toog. Zo heeft zij de kans gekregen om te werken aan haar zelfvertrouwen. De hoofddoelstelling van een dienstencentrum is om een aanbod te doen aan senioren die in de buurt wonen. Er wordt eten aangeboden, er is een uitgebreid aanbod aan activiteiten en cursussen, soms een wellness-aanbod en handige diensten.

 

 

Vrijwilliger Tim

 

Tim is 29 jaar en doet vrijwilligerswerk in het Mineralogisch Museum. The perfect match, want die job is op zijn lijf geschreven. Hij kwam met de vraag naar een gepaste invulling aangezien er geen mogelijkheid is om op de arbeidsmarkt een job te vinden. Zijn passie is paleontologie. Hij zorgt voor het archiveren van de collectie mineralen en fossielen.  ACAM, de Academie voor Mineralogie vzw situeert zich te Merksem en heeft als doel liefhebbers van edelstenen, mineralen en fossielen bij elkaar te brengen.

 

 

Vrijwilliger Philip

 

Philip is 50 jaar en op ziektepensioen waardoor regulier werk niet meer mogelijk is. Toch wil hij graag terug een rol opnemen in de maatschappij en zo iets betekenen. Philip is sinds mei 2017 een actieve vrijwilliger bij Child focus waar hij zijn talenten van leerkracht kan gebruiken bij de vormingen die hij geeft. Hij houdt niet van teveel drukte en heeft nood aan duidelijke verwachtingen en structuur. Het is belangrijk om niet teveel hooi op de vork te nemen. Child focus is een stichting van openbaar nut voor Vermiste en Seksueel uitgebuite kinderen. Deze organisatie telt 800 vrijwilligers over heel België.

 

 

Vrijwilliger Laurent

 

Laurent is 56 jaar en woont op linkeroever. Hij werd aangemeld vanuit Zna met de vraag naar nuttige daginvulling. Hij is hooggeschoold en heeft informatica gestudeerd. Voor hem is het vrijwilligerswerk een mogelijkheid om zijn sociale contacten uit te breiden. Laurent is sinds april 2017 gestart als vrijwilliger bij het Cultureel ontmoetingscentrum NOVA. Laurent ondersteunt niet alleen het pretloket maar helpt ook bij het opmaken van de nieuwsbrief. De hoofddoelstelling van CO Nova is het sociocultureel gemeenschapsleven in de wijk te bevorderen. Dit wordt gerealiseerd door middel van allerlei methodieken: een cultureel programma en projecten, buurt- en opbouwwerk, opzetten van ontmoetingen tussen kansarme en meer kansrijke bewoners van de wijk, het stimuleren van de samenwerking tussen de traditionele socioculturele verenigingen en de bevordering van de buurtsport.