Het traject

In Antwerpen zijn er naar schatting 65 000 vrijwilligers, actief in een 700-tal organisaties. Wij willen met Iedereen Vrijwilliger vraag en aanbod dichter bij elkaar brengen.

Contacteer ons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie kan terecht bij het servicepunt vrijwilligers van de stad Antwerpen?

 

Om in aanmerking te komen voor vrijwilligerswerk via onze dienst moet de kandidaat:

 • zelf vragende partij zijn,
 • vrijwilligerswerk willen doen binnen grootstad Antwerpen,
 • ouder zijn dan 16 jaar,
 • voldoende Nederlands kennen voor een basisgesprek (minimum niveau 1.2.)
 • stabiel genoeg zijn (staat de problematiek niet in de weg voor het nodige engagement?),
 • in geval van een verslavingsproblematiek: 6 maanden vrij zijn van verslavende middelen,
 • zelfstandig afspraken nakomen, instructies ontvangen en uitvoeren, moeilijkheden signaleren, …
 • bereid zijn zich minstens 6 maanden te engageren voor een organisatie.

 

Van organisaties – vaak zelf geleid door vrijwilligers – kan het werken met kwetsbare vrijwilligers een grote investering vragen.

 

Hoe werken de coaches van het servicepunt vrijwilligers?

 

Vrijwilligersfiche: De doorverwijzer vult de vrijwilligersfiche volledig in samen met de cliënt en mailt of stuurt deze per post naar Servicepunt vrijwilligers. Deze fiche kan ook ingevuld worden via dit formulier. De vrijwilligerscoach contacteert je en nodigt de cliënt uit voor een intakegesprek. Je kan hier eventueel bij aanwezig zijn. Vermeld op de fiche welke ondersteuning de cliënt nodig heeft in zijn/haar (zoektocht naar) vrijwilligerswerk.

 

Ondersteuningsaanbod op maat van de vrijwilliger:

De vrijwilligerscoaches bieden ondersteuning op maat aan de kandidaat vrijwilliger in zijn/haar zoektocht naar geschikt vrijwilligerswerk en in de eerste stappen ernaartoe. Hierbij baseren we ons op de vraag van de cliënt en de samenwerking met zijn/haar netwerk.

 

Ondersteuningsaanbod op maat van de vrijwilligersorganisatie:

- Een geknipte vrijwilliger

- Ondersteuning op maat bij hulpvragen die door middel van cases aangebracht  kunnen worden

- Ondersteunende instrumenten

 

Concreet kan onze begeleiding volgende stappen inhouden:

 

Inschatting:

 • Lijkt het haalbaar om geschikt vrijwilligerswerk te vinden voor de kandidaat?
  Op basis van de vrijwilligersfiche achterhalen we de motivatie van de kandidaat en of zijn/haar vraag aansluit bij het bestaande aanbod. Hiermee willen we voorkomen dat de cliënt later in het traject teleurgesteld wordt en hem/haar tijdig door te verwijzen naar een geschikte dienst.

 

 • Welke ondersteuning heeft hij/zij nodig?
  Er kan gekozen worden om de vrijwilliger op te starten met een ervaren duo-vrijwilliger binnen de organisatie (de plaatsen zijn hier beperkt). Als de cliënt zelfstandig op zoek kan gaan na 1 gesprek zal hij worden doorverwezen naar de permanenties van het servicepunt vrijwilligers in Atlas.

 

Kennismakingsgesprek:

 • Peilen naar motivatie, interesses, kwaliteiten, drempels en geschiktheid van de kandidaat,
 • De kandidaat informeren over wetgeving, verzekering en meldingsplicht waaraan een uitkeringsgerechtigde vrijwilliger moet voldoen (mutualiteit/RVA),
 • Het aanbod van vrijwilligersvacatures bespreken,
 • Samen op zoek gaan naar een vacature met een interessant takenpakket en een aangepaste omgeving,
 • Terugkoppelen naar de doorverwijzer over de mogelijkheden en de ondernomen stappen.

 

Toeleiding:

 • Kennismakingsgesprek tussen cliënt en organisatie plannen en ondersteunen.
 • We verkiezen het vrijwilligerswerk op te starten met 1 of 2 halve dagen per week. Als dit goed loopt kan op vraag van de cliënt uitgebreid worden binnen dezelfde of een andere organisatie.
 • De cliënt kan de vrijwilligerstaak uitproberen tijdens een proefdag/proefperiode. De proefdag kan begeleid worden door de vrijwilligerscoach. Deze peilt bij cliënt en organisatie of het vrijwilligerswerk voldoet aan de verwachtingen.
 • Start vrijwilligersengagement: Indien de proefdag goed verlopen is en na akkoord van de uitkeringsinstelling, kan de vrijwilliger starten met vrijwilligerswerk bij de organisatie.

 

Opvolging:

 • tot 6 maanden volgens afspraak